arhivska stran
teme

Prof. dr. Jože Mencinger se je rodil 5. marca 1941 na Jesenicah.
Diplomiral je na Pravni fakulteti v Ljubljani 1964.
Magistriral je iz ekonomije na Univerzi v Beogradu leta 1966.
Doktorat znanosti je pridobil na Univerzi v Pensilvaniji v ZDA leta 1975.
Je poročen in ima tri otroke.

Asistent na Univerzi v Ljubljani je postal leta 1967, docent pa 1977.
V izrednega profesorja je napredoval leta 1983, redni profesor pa je postal leta 1987.

Poučeval je na Univerzi v Zagrebu in na Univerzi v Mariboru, bil je gostujoči profesor na Univerzi v Pittsburgu in gostujoči znanstvenik na Mednarodnem centru za ekonomska raziskovanja v Torinu in Inštitutu za družbene vede na Dunaju.
Je avtor številnih člankov in publikacij o gospodarskem sistemu in politiki ter trgu dela, tečaju, tranziciji, privatizaciji itd., objavljenih doma in v tujini.
Je avtor ali soavtor večjega števila ekonometričnih modelov.
Sodeloval je in še sodeluje na mnogih mednarodnih konferencah.

Od leta 1963 deluje na Ekonomskem inštitutu Pravne fakultete.
Sodeloval je z Združenimi narodi, Ameriško banko za razvoj in svetovno banko.
Od leta 1987 je urednik gospodarskih gibanj, mesečne publikacije Ekonomskega inštituta.
Bil je minister za gospodarstvo in podpredsednik prve vlade Republike Slovenije v samostojni državi od maja 1990 - maja 1991.
Bil je član Sveta Banke Slovenije od 1991 - 1997 in direktor ekonomskega inštituta Pravne fakultete od 1993 - 2001.
Od leta 1995 je član Evropske akademije znanosti in umetnosti.
Bil je svetovalec UNDP za Bosno od 1996 - 1997.
Je redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.
Za rektorja je bil prvič izvoljen leta 1997 za mandatno obdobje 1998-2001.
14. junija 2001 je bil izvoljen za rektorja UL za mandatno obdobje 2001-2005.
2002 - izvoljen za državnega svetnika

2001 - prejemnik zlatega častnega znaka svobode Republike Slovenije