arhivska stran
teme

Rojen 20. aprila 1944 v Sodni vasi pri Podčetrtku. Osnovno šolo je obiskoval v Podčetrtku, gimnazijo v Vipavi (1959--1963). 1963--1967 je študiral teologijo na Teološki fakulteti v Ljubljani, 1967-1970 na oddelku iste fakultete v Mariboru. 1970 je dosegel diplomo in licenciat iz teologije. 1970-1973 je študiral na Bibličnem inštitutu v Rimu, 1973-1974 na francoski biblični in arheološki šoli v Jeruzalemu, 1974-1976 je nadaljeval študij na Bibličnem inštitutu v Rimu in 17. marca 1976 dosegel doktorat iz bibličnih ved. 1979-1980 in 1981--1982 je študiral na Hebrejski univerzi v Jeruzalemu in tam dosegel doktorat iz filozofije. 1986 je na Sorboni v Parizu dosegel kombiniran doktorat: iz zgodovine religij-religijske antropologije (za Sorbono) in teologije (za Katoliški inštitut). Vse tri disertacije so objavljene: 1. Der Merismus im Biblisch-Hebräischen und Nordwestsemitischen (BibOr 33; Rome: Biblical Institute Press 1977); 2. Antithetic Structure in Biblical Hebrew Poetry (VT.S 35; Leiden: E. J. Brill, 1984); 3. La justice (sdq) de Dieu dans la Bible hébraique et l'interprétation juive et chrétienne (OBO 76; Freiburg, Švica: Universitätsverlag; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1988).

Od 1976 dalje je predaval eksegezo Stare zaveze in biblično teologijo na Teološki fakulteti v Ljubljani in na oddelku v Mariboru: od 1976 do 1978 kot honorarni predavatelj, od 1978 do 1988 kot docent, od 1988 do 1992 kot izredni profesor, od 1992 kot redni profesor za biblični študij Stare zaveze. Od 1987 dalje je predstojnik katedre za Sveto pismo in judovstvo. 1987-1989 je bil prodekan Teološke fakultete v Ljubljani. Dne 30. maja 1991 je bil na skupščini SAZU izvoljen za dopisnega člana v razredu za filološke in literarne vede (II. razred). Dne 27. junija. 1993 je bil izvoljen za rednega člana Evropske akademije znanosti in umetnosti. Od 1995 člana posvetovalnega sveta svojega znanstvenega glasila Vetus Testamentum, ki je glavna mednarodna revija za študij Stare zaveze. Od leta 1980 je strokovno vodil pripravo novega slovenskega prevoda Svetega pisma, ki je izšel jeseni leta 1996. Ob izidu novega prevoda je organiziral Mednarodni simpozij o interpretaciji Svetega pisma; v letih 1997--1998 je za tisk pripravil obsežen zbornik predavanj pod naslovom Interpretation of the Bible / Interpretacija Svetega pisma (Ljubljana: SAZU; Sheffield: Sheffield Academic Press), 1909 strani. Jeseni 1998 je izšla slovenska verzija francoske disertacije: Pravičnost v Svetem pismu in evropski kulturi (Celje: Mohorjeva družba). Jeseni 1999 je izšlo dvojezično delo: Reward, Punishment, and Forgiveness (Leiden / Boston / Köln: E. J. Brill), XXXVI + 959 strani; slovenska verzija: Nagrada, kazen in odpuščanje (Dela / Opera 53; Ljubljana: SAZU / Svetopisemska družba Slovenije), 1037 strani + 58 likovnih prilog. Jeseni 2000 je izšlo monografsko delo: Med krivdo in spravo (Dela / Opera 54; Ljubljana: SAZU / Svetopisemska družba Slovenije), 581 strani + 40 likovnih prilog. Jeseni 2001 je izšlo monografsko delo: Med izvirnikom in prevodi (Dela / Opera 57; Ljubljana: SAZU / Svetopisemska družba Slovenije), 784 strani + 56 likovnih prilog.

Znanstvenih in strokovnih člankov v domačih in tujih revijah, zbornikih in drugih publikacijah je preko 200. Predaval je v Atenah, Cambridgeu (večkrat), Frankfurtu, Helsinkih, Jeruzalemu (večkrat), Leuvenu, Madridu, Oslu, Parizu, Regensburgu (večkrat), Baslu, Göttingenu. Novembra 1996 je prejel odlikovanje častni znak svobode Republike Slovenije "za zasluge na področju biblicistike in še posebej za zasluge pri novem, komentiranem prevodu Svetega pisma v slovenščino". Junija 1999 je prejel priznanje Ambasador Republike Slovenije v znanosti za leto 1999.