arhivska stran
teme

Datum: 03/04/2004

V ponedeljek 8. marca ob 16. uri, bo v prostorih Slovenskega društva za mednarodne odnose na Cankarjevi 1/II v Ljubljani, nadaljevalni pogovor o prihodnosti Slovenije, ki ga na temo Slovenija in Jugovzhodna Evropa, evropska perspektiva Zahodnega Balkana, pripravlja Slovensko društvo za mednarodne odnose. Razprava bo temeljila na Ugotovitvah in priporočilih iz prvega pogovora pri predsedniku republike, ki je 13. oktobra 2003 potekal o vlogi Slovenije v mednarodnih odnosih (glej spletne strani: www.prihodnost-slovenije.si). Eno od vprašanj, ki so bila odprta in poudarjena na omenjenem razgovoru, je bilo vprašanje Slovenije kot dejavnega mednarodnega subjekta na Zahodnem Balkanu.

Nosilcih uvodnih referatov so:
- dr. Janez Potočnik: Zahodni Balkan in Evropska unija
- gospa Marija Adanja: Strategija do držav Zahodnega Balkana skozi perspektivo članstva v EU
- dr. Iztok Simoniti - Pomen Zahodnega Balkana za Slovenijo
- dr. Janez Prašnikar - Gospodarska diplomacija na območju JV Evrope
- dr. Jožef Kunič - Slovenski interesi na območju Zahodnega Balkana