arhivska stran
teme

Datum: 05/10/2004

V sredo, 19. maja 2004, bodo od 10. ure dalje, v Veliki sejni dvorani Vlade Republike Slovenije na Gregorčičevi 27 v Ljubljani, potekali šesti Pogovori o prihodnosti Slovenije pri predsedniku republike. Namen tokratnega pogovora je spodbuditi razmislek o razvoju demokracije v Sloveniji. Nosilci uvodnih tez bodo dr. France Bučar, predsednik Slovenskega panevropskega gibanja, dr. Tine Hribar, profesor filozofije in redni član SAZU in dr. Marko Milosavljevič, asistent na Fakulteti za družbene vede.

Vabljeni razpravljavci bodo med drugim skušali odgovoriti v kolikšni meri smo se v času od osamosvojitve uspeli približati idealno zamišljenemu modelu demokratične ureditve, kot je opredeljen v naši ustavni ureditvi? Kateri od različnih demokratičnih modelov, ki so razvidni iz primerjalnih pregledov, bi najbolj ustrezal naravi slovenske družbe? Kakšna je vloga medijev pri razvoju pluralnosti in odprtosti družbe? Kakšna je vloga civilne družbe in nevladnih organizacij na delovanje in razvoj demokratične ureditve v Sloveniji?

Pogovore o prihodnosti Slovenije bo moč v neposrednem prenosu spremljati tudi preko spletnih strani: www.prihodnost-slovenije.si in www.siol.net.