arhivska stran
teme

Datum: 10/18/2005

Osmi pogovor o prihodnosti Slovenije pri predsedniku republike na temo: Cilji Evropske unije v luči sprejemanja nove finančne perspektive

Osmi pogovor o prihodnosti Slovenije pri predsedniku republike bo potekal v petek, 21. oktobra 2005, ob 10. uri v Veliki sejni sobi Vlade Republike Slovenije na Gregorčičevi 27 v Ljubljani. Pogovor bo namenjen ciljem EU v luči sprejemanja nove finančne perspektive. Glede na to, da je sprejemanje nove finančne perspektive v zaključni fazi, bodo vabljeni predstavniki vlade, državnega zbora, evropskih institucij, posameznih političnih strank in akademske sfere skušali osvetliti naslednja vprašanja: v kolikšni meri nova finančna perspektiva odraža razvojne aspiracije EU, zapisane v lizbonski strategiji, v kolikšni meri odraža pričakovanja in načrte držav članic in v kolikšni meri ostaja nova finančna perspektiva odraz podedovanih zgodovinskih dogovorov in nereformiranega institucionalnega okvira.

Posebna tema v okviru sprejemanja nove finančne perspektive bo tudi vprašanje skupne kmetijske politike: kakšni so dejanski učinki skupne kmetijske politike na razvoj podeželja držav članic, na nove in spremenjene navade potrošnikov v državah Evropske unije. Razpravo o skupni kmetijski politiki bodo razpravljavci poskusili osvetliti tako z vidika sprejemanja nove finančne perspektive kot tudi pogajanj v okviru Svetovne trgovinske organizacije, kjer igra Evropska unija pomembno vlogo.

Vabljeni razpravljavci pa bodo skušali osvetliti tudi položaj in stališča Slovenije v zvezi s sprejemanjem nove finančne perspektive. Kakšni so pogledi in stališča do posameznih segmentov nove finančne perspektive, kje Slovenija vidi svoje priložnosti v okviru nove finančne perspektive, s kakšnimi dilemami se sooča v okviru pogajanj o sprejemanju nove finančne perspektive in kakšen bi bil optimalen izid pogajanj v okviru nove finančne perspektive za Slovenijo.

Pogovore o prihodnosti Slovenije bo moč v neposrednem video prenosu spremljati tudi preko spletnih strani: www.prihodnost-slovenije.si in www.siol.net
Povzetek pogovorov bo tudi v Studiu ob 17-ih na 1. programu Radia Slovenija v petek 21. 10. 2005 ob 17. uri ter na spletu www.rtvslo.si
Vsa dodatna gradiva (predstavitev teme, uvodni referati) bodo na voljo na spletnih straneh: www.prihodnost-slovenije.si


Za spremljanje neposrednega prenosa po internetu potrebujete predvajalnik Windows Media Player serije 9 ali višje, ki si ga lahko namestite s spleta.

  • NEPOSREDNI PRENOS: visoka kvaliteta (ADSL)
  • NEPOSREDNI PRENOS: nižja kvaliteta (Dial Up)
    Uporabniki v organih državne uprave oziroma znotraj omrežja HKOM lahko preko spleta spremljajo dogodek v neposrednem prenosu: V tem primeru mora imeti predvajalnik Media Player serije 9 naslednjo nastavitev proxy.gov.si in port: 80
    kar nastavite oziroma preverite v predvajalniku s klikom na:
    • Tools / Options... / Network / Streaming Proxy settings - osvetlite HTTP in v Configure: v polje Adress vpišete: proxy.gov.si ter v polje: Port 80
    • nastavitve Windows Media Player za spremljanje neposrednega prenosanastavitve_media_player.pdf