arhivska stran
teme

Datum: 05/19/2005

Sedmi pogovori o prihodnosti Slovenije pri predsedniku republike na temo Krepitev konkurenčnosti Slovenije v Evropski uniji

V sredo, 25. maja 2005, bodo od 10. ure dalje, v Veliki sejni dvorani Vlade Republike Slovenije na Gregorčičevi 27 v Ljubljani, potekali sedmi Pogovori o prihodnosti Slovenije pri predsedniku republike. Pogovori bodo namenjeni razpravi o krepitvi konkurenčnosti Slovenije v Evropski uniji. Nosilci uvodnih tez bodo direktor Urada za makroekonomske analize in razvoj dr. Janez Šuštaršič, redni profesor na Ekonomski fakulteti dr. Aleš Vahčič, redni profesor na Ekonomski fakulteti dr. Marko Jaklič in predstavnik vladnega strateškega sveta dr. Mičo Mrkaić.

Pogovor bo izhajal iz predpostavke, da želimo uravnotežen razvoj s solidno kakovostjo življenja, s socialnim ravnotežjem, s široko sprejemljivim nivojem socialne države (kolikšnim?), varovanjem okolja, ohranjanjem nacionalne identitete, vse v okviru Evropske unije. Na pogovorih bodo vabljeni predstavniki državnih institucij, gospodarstva in akademske sfere skušali odgovoriti, kje so prednosti Slovenije. Kako dvigniti konkurenčnost oziroma izboljšati podjetništvo? Je to lizbonski proces ali ima Slovenija še kaj specifičnega? Razmišljanja o vzpostavitvi in delovanju Slovenije kot polnopravne članice Evropske unije bodo oblikovana v več tematskih celot, s pomočjo katerih bodo razpravljavci poskusili ovrednotiti dosedanja prizadevanja in predstaviti ter izmenjati stališča o tem, katere strategije se v pogojih delovanja Unije najbolj obnesejo oziroma so najbolj produktivne.

Pogovore o prihodnosti Slovenije bo moč v neposrednem video prenosu spremljati tudi preko spletnih strani: www.prihodnost-slovenije.si in www.siol.net

Vsa dodatna gradiva (predstavitev teme, uvodni referati) bodo na voljo na spletnih straneh: www.prihodnost-slovenije.si