arhivska stran
teme

Datum: 03/19/2004

V petek, 19. marca 2004 ob 10. uri, bodo v Veliki sejni dvorani Vlade Republike Slovenije na Gregorčičevi 27 v Ljubljani, potekali peti pogovori o prihodnosti Slovenije pri predsedniku republike. Tokratni pogovori bodo namenjeni izmenjavi mnenj in stališč o perspektivi, razvojnih načrtih in razpotjih Evropske unije. Vabljeni strokovnjaki bodo na pogovorih predstavili razmišljanja in ugotovitve o prihodnjem razvoju Evropske unije in o tem, kakšna stališča in kakšno vlogo naj v teh procesih zastopa Slovenija. Posvet bo potekal v obliki štirih temeljnih tematskih sklopov, in sicer:

- o predlogu finančne perspektive Evropske komisije;
- o predlogu Ustavne pogodbe - kakšne so poslednice njenega nesprejema oz. odloženega sprejema za Evropsko unijo v času širitve in po njej; kakšne so možnosti in ovire za sprejem Ustavne pogodbe v letošnjem letu; ocena slovenskega položaja, kot ta izhaja iz predloga Ustavne pogodbe; kakšne bi bile dolgoročne posledice nesprejema Ustavne pogodbe za prihodnji razvoj Evropske unije;
- o t.i. "Evropi dveh hitrosti" - kakšne bi bile praktične posledice uveljavitve te zamisli, kaj ta zamisel pomeni za proces nadaljnje integracije Evropske unije, kakšna stališča naj v razpravah o omenjeni zamisli zastopa Slovenija;
- o Sloveniji v razširjeni EU - kako se naj Slovenija pozicionira v razširjeni EU, tako v formalnih institucijah Unije kot v široki evropski mreži uradnih kot neuradnih povezav, stikov, izmenjav in sodelovanj? Kakšne so slovenske možnosti, priložnosti in konkretni interesi, ki naj jih pri svojem delovanju tako države kot nevladnih organizacij zasleduje? Kako se naj za tovrstne nastope organizira doma?

Poglede na omenjene teme bodo uvodoma predstavili dr. Mojimir Mrak, minister za zunanje zadeve dr. Dimitrij Rupel in minister za evropske zadeve dr. Janez Potočnik.

Na začetku pogovorov je predviden fototermin. Zaradi organizacije dela prosimo fotografe, da pridejo na dogodek ob 9:40 uri (Gregorčičeva 25).

Pogovore bo v neposrednem prenosu moč spremljati po internetu: www.up-rs.si in www.siol.net ter www.prihodnost-slovenije.si.

Za spremljanje neposrednega prenosa po internetu potrebujete predvajalnik Windows Media Player serije 9, ki si ga lahko namestite s spleta.


Uporabniki v organih državne uprave oziroma znotraj omrežja HKOM lahko preko spleta spremljajo dogodek v neposrednem prenosu:

V tem primeru mora imeti predvajalnik Media Player serije 9 naslednjo nastavitev proxy.gov.si in port: 80

kar nastavite oziroma preverite v predvajalniku s klikom na:

Tools / Options... / Network / Streaming Proxy settings - osvetlite HTTP in v Configure: NASTAVITVE WINDOWS MEDIA PLAYER 9 ZA SPREMLJANJE NEPOSREDNEGA PRENOSA nastavitve_media_player.pdf

Novinarji bodo pogovore lahko spremljali v živo v prostorih Gregorčičeve 27.

Vsa dodatna gradiva (predstavitev teme, uvodni referati) so na voljo na spletnih straneh: www.prihodnost-slovenije.si.

Vljudno vabljeni!

Odnosi z javnostmi