arhivska stran
teme

Dialog države z verskimi skupnostmi
Nagovor predsednika republike Slovenije dr.Janeza Drnovška na 10. pogovoru o prihodnosti Slovenije, 14. decembra 2005Zahvaljujem se vam za udeležbo, za vaš odziv na vabilo, da sodelujete na današnjem desetem pogovoru o prihodnosti Slovenije. Tokrat smo izbrali temo, ki je vsekakor zanimiva in pomembna. Gre za vprašanje verskih skupnosti, njihovega mesta v naši državi, odnosa med državo in verskimi skupnostmi, za vprašanje vloge in pomena ver in verskih skupnosti za razvoj države nasploh, njihove vloge pri izgradnji pozitivnih vrednot v naši družbi, njihove vloge pri razreševanju različnih težav, s katerimi se soočamo v našem razvoju, v našem vsakdanjem življenju.

Vemo, da naša ustava predvideva ločitev države, državnih institucij od vere, od verskih skupnosti po eni strani; po drugi strani pa zagotavlja vsakemu državljanu, vsaki državljanki svobodo verske izbire, veroizpovedi in implicitno tudi enakopravnost vsem državljankam in državljanom pri takšnem izboru in prakticiranju njihove verske pripadnosti, pa tudi enakopravnosti v tem smislu vseh ver, vseh verskih skupnosti.

Vemo, da vere igrajo pomembno vlogo, igrale so jo v vsej človeški zgodovini, igrajo jo danes, tudi v svetu, čeprav ugotavljamo, da ta vloga ni vedno pozitivna. Kadar gre za različna nasprotja, napetosti, konflikte v svetu, so le-ti velikokrat pogojeni z razlikami med narodi in med etničnimi skupnostmi. Velikokrat religije pri tem ne delujejo pomirjujoče, ne delujejo univerzalno, v smislu univerzalnih človekovih vrednot in spoštovanja vsakega človeka, posameznika. Velikokrat še prilivajo olje na ogenj drugim razlikam – etničnim in drugim, tem razlikam dodajajo še verske razlike in napetosti ter konflikti so še hujši. Takih situacij imamo danes po svetu veliko in včasih izgleda, da jih je vedno več, da prihaja do novih, tudi verskih razlik, napetosti in konfliktov, marsikje tudi tam, kjer jih že dolgo ni bilo ali pa jih sploh ni bilo. Torej, vloga vere, verske skupnosti je vsekakor zelo pomembna in prav je, da o tem spregovorimo tudi na takšnem posvetu, kot je naš današnji.