arhivska stran
teme

NAGOVOR PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE DR.JANEZA DRNOVŠKA UDELEŽENIM NA 6.POGOVORU O PRIHODNOSTI SLOVENIJE 19. MAJA 2004

Današnji pogovor o prihodnosti je že šesti po vrsti. Tema je nekoliko drugačna od prejšnjih. Razmišljal sem, ali naj pogovor o demokraciji v Sloveniji uvrstimo na dnevni red zdaj, glede na to, da so pred nami evropske in čez dobre štiri mesece državnozborske volitve. Morda pa je ravno zdaj tisti pravi čas za razmislek in pogovor o tem, kako trinajst let po ustanovitvi slovenske države deluje naša demokracija. V tem času smo si nabrali nekaj izkušenj. V primerjavi s starimi parlamentarnimi demokracijami jih ni prav veliko, vendar poznamo tudi njihove izkušnje in smo jih včasih upoštevali in jih lahko upoštevamo tudi pri naših primerjavah in razpravah. Današnja tema je precej široka, vendar bi skušali odgovoriti na temeljna vprašanja: ali naš sistem deluje tako, kot smo si zamislili, kot so si zamislili tudi pisci naše ustave, ali deluje na način, za katerega želimo, da bi deloval, ali izpolnjuje pričakovanja ljudi, ali imamo resnično občutek, da sodelujejo pri odločanju, da lahko vplivajo na temeljne odločitve v državi, ali morda pri delovanju naše demokracije glede na primerjalne tuje sisteme opažamo kakšne pomanjkljivosti.

Tudi sam izhajam iz Churchillove misli, da je demokracija slab sistem z veliko pomanjkljivosti, da pa je najboljši, kar jih poznamo in so vsi drugi še veliko slabši. K njenemu delovanju bo najbrž vedno veliko pripomb, popolnosti nam še ni uspelo doseči. Ni čudno, da pri našem medsebojnem delovanju, odločanju in upravljanju skupnega življenja nismo vedno vsi zadovoljni. Težimo k temu, da bi bili naši odnosi čim preglednejši in čim bolj korektni, da bi imel vsakdo možnost sodelovati in odločati. Težimo k temu, da nihče ne bi bil zapostavljen in da bi ljudje imeli občutek, da živijo v zdravem družbenem okolju, v katerem se da delovati svobodno, z odprto besedo in v katerem lahko tudi v prihodnje pričakujemo konstruktivne odnose ali še boljše. Na delovanje demokratičnih institucij in dojemanje ljudi zelo vplivajo tudi mediji. Mediji lahko veliko pripomorejo h kakovosti delovanja celotnega demokratičnega sistema. Zelo je pomembno, kako ljudje dobivajo informacije o dejanskih dogodkih, o tem, kaj se dejansko dogaja v demokratičnih institucijah države, v državi in zunaj nje. Vse to lahko zelo vpliva na kakovost odločitev in navsezadnje na odločitve ljudi, komu bodo zaupali upravljanje svoje države. Zato smo to temo vključili v današnjo razpravo.

Dogovorili smo se, da nam bodo najprej trije uvodničarji predstavili nekatere osnovne teze, potem pa bi kot običajno prešli na razpravo. Prvi je dr. France Bučar, predsednik Slovenskega panevropskega gibanja, eden od ustvarjalcev naše ustave in tudi prvi predsednik slovenskega parlamenta oziroma državnega zbora.

Mislim, da je primerno, gospod Bučar, da vi začnete to temo.