arhivska stran
teme

NAGOVOR PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE DR.JANEZA DRNOVŠKA UDELEŽENIM NA 2.POGOVORU O PRIHODNOSTI SLOVENIJE 19. NOVEMBRA 2003

Spoštovani, pričenjamo z drugo razpravo in sicer na temo vrednot. Zahvaljujem se vam za vaš odziv, za vašo udeležbo in tudi že za vrsto prispevkov, ki ste jih že vnaprej posredovali na to temo. Kot veste smo pred dobrim mesecem začeli z vrsto pogovorov o prihodnosti, če jih tako označim. Začeli smo najprej s strateškim položajem Slovenije v svetu; z umestitvijo Slovenije v svet; z oceno možnih scenarijev prihodnjega razvoja. Po moji oceni je bila takrat razprava zelo zanimiva, zelo koristna in posredovali smo tudi že glavne usmeritve in zaključke prve razprave.

Dogovorili smo se, da bi bila druga tema pogovor o vrednotah. Težko jo je povsem točno opredeliti. Tudi današnji pogovor nima ambicije, da bi v zaključku izšli do nekega skupnega dogovora o vrednotah ali sistemu vrednot, ki bi ga v Sloveniji preferirali ali izpostavili. Daleč od tega. Naša ambicija je, da bi odprli razpravo o tem, jo poživili. Tema seveda obstaja povsod, vsak človek se srečuje z vprašanjem svojih vrednot; svojega odnosa do sveta; svojega ocenjevanja: kaj je vredno, kaj je dobro; zdelo se nam pa je, da bi bilo na tej točki našega razvoja koristno morda opraviti nekoliko bolj temeljito razpravo o tem.

Za nami je obdobje, ki mu običajno pravimo tranzicija. V tem času so se tudi vrednote, ki so bile nekako veljavne ali ustaljene v prejšnjem družbeno - ekonomskem sistemu, znašle na prepihu, v novih pogojih, v novih okoliščinah. In na tej točki je morda koristno videti, kje smo danes, kaj in kako razmišljamo, kako gledamo na svet, kako gledamo na medsebojne vrednote, kako gledamo na medsebojne odnose, katere vrednote ocenjujemo kot pomembne, katere so tiste, ki nam lahko omogočajo naprej skupno življenje, katere so tiste, ki nas bodo peljale v nek trden, konstruktiven razvoj in ne v destrukcijo. Postavlja se seveda veliko novih vprašanj in izzivov. Ko govorimo o vrednotah seveda ne govorimo samo o vrednotah Slovenk in Slovencev, ampak govorimo tudi predvsem o univerzalnih vrednotah in zato je okvir našega razmišljanja širši. Postavlja se vprašanje, kako lahko človeštvo preživi ob številnih novih izzivih, ki postavljajo vedno bolj v ospredje vprašanje vrednot. Hiter tehnološki razvoj; hiter razvoj znanosti; hiter gospodarski razvoj spremlja vrsta izzivov, vrsta nevarnosti: od onesnaževanja okolja, razvoja orožja za množično uničevanje, kar vse lahko pripelje do tega, da lahko človeštvo, če ne bo našlo medsebojne komunikacije, skupnih vrednot, na katerih lahko preživi, to človeštvo zadenejo tudi velike katastrofe ali celo propad. Zato je seveda vprašanje vrednot danes v Sloveniji in svetu najbrž ključno vprašanje: katere stvari so nam pomembne; kako bomo lahko skupno z njimi živeli konstruktivno, zadovoljno in prostovoljno v svobodi in pri tem ne zašli v kaotična ali katastrofalna gibanja razvoja. Ne bi želel v uvodu postavljati posebnih vsebinskih trditev, to bi želel prepustiti razpravi. Dogovorili smo se, da bi danes začeli z uvodnimi izhodišči, s predstavitvijo uvodnih razmišljanj, dogovorili smo se s petimi sodelujočimi, da jih pripravijo in so jih tudi že napisali. Prosim, najprej uvodničarji, nato pa sledi razprava. Hvala lepa.