arhivska stran
teme


Jožko Čuk: Pogovori o prihodnosti Slovenije - znanost in znanje

Franci Feltrin: Razprava na uvodne referate o znanosti in znanju

Akad. prof. dr. Jože Krašovec: Znanost in etika

Dr. Jasna Fischer: Tranzicija v slovenski znanosti končana?

Prof. dr. Ivan Rozman: Izhodišča za razpravo "Prihodnost Slovenije" - področje znanosti

Dr. Peter Venturini: Na znanju temelječa družba potrebuje znanje!

Dr. Stane Pejovnik: "R&R v proračunu 2003" - analiza sredstev za raziskave in razvoj v proračunu Slovenije za leto 2003

Dr. Jana Kolar: Ali bo imela znanost vlogo v prihodnosti Slovenije?

Dr. Lucija Čok: Izhodišča za razpravo "Prihodnost Slovenije" - področje znanosti

Prof. dr. Marko Jaklič: Potrebna je sprememba nacionalnega inovacijskega sistema in odgovorna zavezanost konkretnim ciljem

Dr. Peter Stanovnik: PREDNOSTI IN SLABOSTI SLOVENIJE PRI PREHODU V DRUŽBO, KI TEMELJI NA ZNANJU

Dr. Boštjan Žekš: Pomen znanosti in visokega šolstva za razvoj

dr. Jože Vižintin: Prispevek k razpravi o vlogi znanosti in znanja

Dr. Edvard Kobal: Znanost na Slovenskem je seme za prihodnost slovenske družbe

Dr. France Bernik: Znanost in vrednote

Dr. Ludvik Trauner : Vloga znanosti in univerze v Sloveniji

Dr. Anton Jurgetz: Zadostujejo doseženi rezultati v razvoju znanosti in gospodarstva za "Prihodnost Slovenije"?

Dr. Igor Emri: Tehnološki razvoj Slovenije - nekaj konkretnih predlogov

Dr. Marko Munih: Znanost od tu naprej

Dr. Marko Munih: Znanost od tu naprej

Prof. dr. Ana Krajnc: Pomen znanja ljudi v tretjem življenjskem obdobju za družbeni razvoj končana?

Akademik dr. Alojz Kralj: Predlogi za razpravo

Dr. Marko Kos: Konvencija samozadostne znanosti

Janez Peklenik: Gospodarska moč Slovenije in proizvodne znanosti

Robert Blinc: Slovenska znanost danes in po vstopu v EU

Dr. Tea Petrin: Vloga znanosti za konkurenčnost slovenskega gospodarstva

Pavel Fonda: Slovenija v EU: Izziv multikulturnosti

Franc Vodopivec: Vloga in naloge države na področju znanja in znanosti

Doc. Irena Mlinarič-Raščan, mag. farm., dr. med. sci.:Prihodnost je v rokah narodov, ki bodo največjo pozornost namenili znanju

Prof. dr. Dušan Povh: Pomen podjetniškega duha na univerzah