arhivska stran
teme

1. Mednarodni položaj in vloga Slovenije
Ljubljana, 13.10.2003

Kakšen naj bo položaj Slovenije v svetu?
Kakšne njene zunanjepolitične prioritete?
Ali naj vodi samo ožjo politiko neposrednih nacionalnih interesov ali naj bo aktivna pri reševanju širših, tudi svetovnih problemov?

Kako povezati in čimbolj uporabiti naše potenciale-poleg državnih institucij tudi različne strokovne gremije, da bi zagotovili tudi stalno preverjanje naših zunanjepolitičnih ciljev in položajev.

Ob splošni temi so možne tudi posamične: Slovenija in JVE, Odnosi z Rusijo, ZDA, Izkušnja malih držav v mednarodnih odnosih.

Kakšen je pričakovan ali možen razvoj mednarodnih političnih in varnostnih razmerij?