arhivska stran
teme
Pri predsedniku Republike Slovenije dr. Janezu Drnovšku je bilo deset pogovorov o prihodnosti Slovenije:

1. POGOVOR, 13.10.2003
V SVETU DEJAVNA IN PREPOZNAVNA SLOVENIJA
- PREDNOSTNE NALOGE PRIHODNJE SLOVENSKE ZUNANJE POLITIKE -

2. POGOVOR, 19.11.2003
O VREDNOTAH

3. POGOVOR, 10.12.2003
O VLOGI ZNANJA IN ZNANOSTI

4. POGOVOR, 01.03.2004
KONKURENČNOST SLOVENIJE

5. POGOVOR, 19.03.2004
SLOVENIJA IN EVROPSKA UNIJA

6. POGOVOR, 19.05.2004
RAZVOJ DEMOKRACIJE IN DEMOKRATIČNIH INSTITUCIJ

7. POGOVOR, 25.05.2005
KREPITEV KONKURENČNOSTI SLOVENIJE V EVROPSKI UNIJI

8. POGOVOR, 21.10.2005
CILJI EVROPSKE UNIJE V LUČI SPREJEMANJA NOVE FINANČNE PERSPEKTIVE

9. POGOVOR, 18.11.2005
IZZIVI KLIMATSKIH SPREMEMB

10. POGOVOR, 14.12.2005
DIALOG DRŽAVE Z VERSKIMI SKUPNOSTMI