arhivska stran
teme

3. O vlogi znanja in znanosti
Ljubljana, 10.12.2003

Namen pogovora je spodbuditi razpravo o stanju, pomenu ter prihodnji vlogi in nalogah države na področju znanja in znanosti v Sloveniji.
S pogovorom želimo spodbuditi kritični razmislek o tem, kaj moramo spremeniti in kako se moramo organizirati v sodobni učeči družbi, da bi znanje in znanost še v večji meri prispevali k promociji Slovenije v svetu, h krepitvi njene kulturne in narodne identitete, k dvigu družbenega proizvoda ter k splošnemu gospodarskemu in kulturnemu razvoju Slovenije.

V razpravi želimo premisliti tudi vrsto drugih vprašanj in sicer:
kakšna je in bi morala biti vloga univerz in gospodarstva na področju znanja in znanosti,
kakšen bi bil najprimernejši položaj raziskovalnih inštitutov, tehnoloških centrov in drugih organizacijskih oblik prenašanja znanj,
kakšen naj bo odnos do znanja za tretje življenjsko obdobje,
kako zagotoviti uspešnejše sodelovanje univerz, inštitutov in uporabnikov znanja in znanstvenih dosežkov,
kako si predstavljamo znanost kot javno službo,
kakšne finančne mehanizme naj uveljavljamo, da bodo spodbujali in pospeševali razvoj sodobnih znanj in znanosti,
kako se uspešneje in učinkoviteje vključevati v evropski znanstveni prostor in
kakšni naj bodo splošni kriteriji znanstvene odličnosti.