arhivska stran
teme

10. Dialog države z verskimi skupnostmi
Ljubljana, 14.12.2005

Pogovor bo namenjen dialogu in odnosom države z verskimi skupnostmi.

Po osamosvojitvi Slovenije, sprejemu nove ustavne in družbene ureditve si država prizadeva vzpostaviti in urejati demokratične, odkrite in konstruktivne odnose z vsemi segmenti družbe, tudi z verskimi skupnostmi.

Namen pogovora je izmenjava pogledov, stališč in izkušenj glede na dosedanji razvoj teh odnosov, vprašanj, ki morda ostajajo še odprta ali ne dovolj dorečena, in predlogov, kaj bi v okviru slovenske ureditve še kazalo storiti.

V pogovoru bodo razpravljalci osvetlili tudi izkušnje drugih, nam primerljivih evropskih držav, o vzpostavljenih modelih odnosa države z verskimi skupnostmi, zlasti glede različnih področij sodelovanja, na primer s humanitarnimi in drugimi organizacijami.

Podrobneje bodo govorili tudi o vlogi, ki jo imajo verske skupnosti pri obravnavanju vrednostnih vprašanj v modernih demokratičnih evropskih družbah, in o tem, kako lahko verske skupnosti prispevajo k razvoju dialoga o posameznih vrednostnih vprašanjih, ter o pomenu medverskega dialoga za družbeni razvoj znotraj Evropske unije, v njeni soseščini in širšem mednarodnem prostoru.