arhivska stran
teme

5. Slovenija in Evropska unija
Ljubljana, 19.03.2004

Kako naj se Slovenija organizira v EU, da bi čimbolj ščitila svoje interese, po drugi strani pa tudi čim več prispevala k razvoju EU? Kakšne so izkušnje drugih? Kako lobirati? Kdo so naši zavezniki? Kako povezati kadrovske potenciale in informacijske tokove?

Ali lahko prihodnji razvoj EU škodi našim nacionalnim interesom? Ali znamo delati konstruktivne kompromise, ki nam na daljši rok omogočajo soliden razvoj in da ne zaviramo interesov drugih?

Kakšno prihodnost ima EU?