arhivska stran
teme

8. Cilji Evropske unije v luči sprejemanja nove finančne perspektive
Ljubljana, 21.10.2005

V kolikšni meri nova finančna perspektiva odraža razvojne aspiracije EU, zapisane v lizbonski strategiji?
V kolikšni meri odraža pričakovanja in načrte držav članic?
V kolikšni meri ostaja nova finančna perspektiva odraz podedovanih zgodovinskih dogovorov in nereformiranega institucionalnega okvira?

Vprašanje skupne kmetijske politike:
Kakšni so dejanski učinki skupne kmetijske politike na razvoj podeželja držav članic, na nove in spremenjene navade potrošnikov v državah Evropske unije?
Skupna kmetijska politika tako z vidika sprejemanja nove finančne perspektive kot tudi pogajanj v okviru Svetovne trgovinske organizacije, kjer igra Evropska unija pomembno vlogo.

Položaj in stališča Slovenije v zvezi s sprejemanjem nove finančne perspektive:
Kakšni so pogledi in stališča do posameznih segmentov nove finančne perspektive?
Kje Slovenija vidi svoje priložnosti v okviru nove finančne perspektive, s kakšnimi dilemami se sooča v okviru pogajanj o sprejemanju nove finančne perspektive in kakšen bi bil optimalen izid pogajanj v okviru nove finančne perspektive za Slovenijo?