arhivska stran
teme

2. O vrednotah
Ljubljana, 19.11.2003

Kakšen je vrednostni sistem Slovencev?
Ali prihaja do erozije vrednot?
Stare propadajo, novih ni?
Ali lahko opredelimo vrednostni sistem prihodnosti?
Ali so Slovenci dovolj strpni,solidarni? Kakšno vlogo imajo ali naj bi imele religije pri razvoju duhovnih vrednot?