arhivska stran
teme

9. Izzivi klimatskih sprememb
Ljubljana, 18.11.2005

Kakšne vse posledice klimatskih sprememb lahko pričakuje človeštvo v prihodnjih letih in desetletjih?
Na katera področja človekovega in družbenega delovanja bodo klimatske spremembe najbolj vplivale?
Kako se naj organizirajo družbe in države na področju zdravstva, kmetijstva, energetike, varnosti in drugih pomembnih področjih, na katere bodo vplivale klimatske spremembe?
Kakšne ukrepe lahko države, vlade, gospodarstva in posamezniki še izvajajo, da bi lahko vsaj delno oziroma pomembneje omilile napovedi in pričakovanja v zvezi s klimatskimi spremembami v svetu?
Kako delovati čimbolj uspešno na lokalni, regionalni in mednarodni ravni v svetu, ki postaja vse bolj soodvisen?
Zakaj znanstvena spoznanja in napovedi tako počasi prodirajo v širšo javnost in širšo družbeno zavest?

Kakšni izzivi čakajo Slovenijo v prihodnjih letih in desetletjih v zvezi s klimatskimi spremembami?
Kako se čimbolj učinkovito organizirati in delovati na ravni države, lokalnih skupnosti in gospodarstva?