arhivska stran
teme

France Bernik (1927), literarni zgodovinar in teoretik. Asistent na Univerzi v Ljubljani (1957 odstranjen iz političnih razlogov), urednik v Slovenski matici, znanstveni sodelavec v Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede pri ZRC SAZU.

Preučevalec slovenske književnosti 19. in 20. stoletja v evropskem kontekstu. Avtor več kot 350 razprav in prispevkov v znanstvenih revijah in časopisih, domačih in tujih. V enajstih samostojnih knjigah obravnava predvsem realistično obdobje (Simona Jenka in Frana Levca), obdobje na prelomu 19. in 20. stoletja (zlasti Ivana Cankarja) in književnost v 20. stoletju. Med knjižnimi objavami sta širše opazni Slowenische Literatur in europäischen Kontext (1993) in Ivan Cankar - Ein slowenischer Schriftsteller des europäischen Symbolismus (1997).

Predaval je kot gostujoči profesor in občasni predavatelj v Beogradu in Zagrebu, v Trstu, v Celovcu in Innsbrucku, v Bonnu, Dresdenu, Frankfurtu (ob Maini), Giessnu, Göttingenu, Mannheimu, Marburgu (ob Lahni), Münstru in Trierju. Udeležil se je več znanstvenih simpozijev v Evropi in Ameriki.

Od 1981 je glavni urednik nacionalne zbirke Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev in sourednik Korespondence pomembnih Slovencev, ki jo izdaja SAZU.

Častni član Society for Slovene Studies (ZDA), Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU in Slavističnega društva Slovenije.

Prejel je več nacionalnih priznanj za znanstveno delo, med drugim naziv Ambasador Republike Slovenije v znanosti in Zoisovo nagrado za življenjsko delo na področju literarnih znanosti, od državnih odlikovanj med drugim Red dela z zlatim vencem (SFRJ), Eques commendator ordinis sancti Gregorii Magni (Vatikan) in Zlati častni znak svobode Republike Slovenije.

Je redni in častni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, od 1992 do 2002 je bil njen predsednik. Redni član in senator Evropske akademije znanosti in umetnosti (Salzburg), Mediteranske akademije (Neapelj), dopisni član Hrvaške akademije znanosti in umetnosti in Akademije znanosti v Göttingenu. Redni član Leibnitz-Societät (Berlin).