arhivska stran
teme

Datum: 05/25/2005

V sredo, 25. maja 2005, bodo od 10. ure dalje, v Veliki sejni dvorani Vlade Republike Slovenije na Gregorčičevi 27 v Ljubljani, potekali sedmi Pogovori o prihodnosti Slovenije pri predsedniku republike. Pogovori bodo namenjeni razpravi o krepitvi konkurenčnosti Slovenije v Evropski uniji. Nosilci uvodnih tez bodo direktor Urada za makroekonomske analize in razvoj dr. Janez Šuštaršič, redni profesor na Ekonomski fakulteti dr. Aleš Vahčič, redni profesor na Ekonomski fakulteti dr. Marko Jaklič in predstavnik vladnega strateškega sveta dr. Mičo Mrkaić.

Pogovor bo izhajal iz predpostavke, da želimo uravnotežen razvoj s solidno kakovostjo življenja, s socialnim ravnotežjem, s široko sprejemljivim nivojem socialne države (kolikšnim?), varovanjem okolja, ohranjanjem nacionalne identitete, vse v okviru Evropske unije. Na pogovorih bodo vabljeni predstavniki državnih institucij, gospodarstva in akademske sfere skušali odgovoriti, kje so prednosti Slovenije. Kako dvigniti konkurenčnost oziroma izboljšati podjetništvo? Je to lizbonski proces ali ima Slovenija še kaj specifičnega? Razmišljanja o vzpostavitvi in delovanju Slovenije kot polnopravne članice Evropske unije bodo oblikovana v več tematskih celot, s pomočjo katerih bodo razpravljavci poskusili ovrednotiti dosedanja prizadevanja in predstaviti ter izmenjati stališča o tem, katere strategije se v pogojih delovanja Unije najbolj obnesejo oziroma so najbolj produktivne.

Na začetku pogovorov je predviden fototermin. Novinarje in fotografe prosimo, da pridejo vsaj 30 minut pred dogodkom (vhod - garaže, Gregorčičeva 20).

Pogovore bo v neposrednem prenosu moč spremljati po internetu: www.up-rs.si in www.siol.net ter www.prihodnost-slovenije.si

Za spremljanje neposrednega prenosa po internetu potrebujete predvajalnik Windows Media Player serije 9 ali višje, ki si ga lahko namestite s spleta.

  • NEPOSREDNI PRENOS: visoka kvaliteta (ADSL)
  • NEPOSREDNI PRENOS: nižja kvaliteta (Dial Up)
    Uporabniki v organih državne uprave oziroma znotraj omrežja HKOM lahko preko spleta spremljajo dogodek v neposrednem prenosu: V tem primeru mora imeti predvajalnik Media Player serije 9 naslednjo nastavitev proxy.gov.si in port: 80
    kar nastavite oziroma preverite v predvajalniku s klikom na:
    • Tools / Options... / Network / Streaming Proxy settings - osvetlite HTTP in v Configure: v polje Adress vpišete: proxy.gov.si ter v polje: Port 80
    • NASTAVITVE WINDOWS MEDIA PLAYER 9 ZA SPREMLJANJE NEPOSREDNEGA PRENOSAnastavitve_media_player.pdf
Novinarji bodo pogovore lahko spremljali v živo v prostorih Gregorčičeve 27.

Vsa dodatna gradiva (predstavitev teme, uvodni referati) so na voljo na spletnih straneh: www.prihodnost-slovenije.si.

Vljudno vabljeni!

Odnosi z javnostmi