arhivska stran
teme

Datum: 11/05/2003

Vladimir Gajšek: Evropa in Slovenija Odnosi navzven, odnosi navznoterOdnosi Republike Slovenije z Evropsko unijo so nedvomno zgledni, kljub nekaterim neprijetnim notranjim negodovanjem, celo navkljub zapetljajem, kakor da je Slovenija nekakšna veledržava, ki po majhnosti, a po moči presega ne le Evropo, marveč mogoče cel svet…, kar pa so bile le kvečjemu iluzije večnih godrnjačev, nasprotnikov demokracije in sožitja. Sektor za evropske integracije in ekonomske zadeve spremlja institucionalni razvoj Evropske Unije in odnose med državami članicami in pristopnicami slovensko državno ali tudi zunanjepolitično tako, da ureja mednarodna stališča tudi na domačem področju, obenem pa Republika sodeluje sama v Evropski uniji in na mednarodnem področju - dialektična zveza politične volje v zgodovini Slovencev se potrjuje preko lastne državne suverenosti. V sodelovanju s pristojnimi organi oblikuje ne le slovensko zunanje ministrstvo stališča s svojega delovnega področja, ki omogočajo predstavnikom naše države, da sodeluje! jo v mednarodnem prostoru, ampak navezuje strateško ciljno politično delitev gospodarskih, vojaških, kulturnih, prometnih, zdravstvenih in drugih moči za naprej. Že sam zunanjeministrski sektor je aktivno sodeloval pri pogajanjih Republike Slovenije z Evropsko Unijo, da je sproti diplomatsko in sicer urejal odnose v mednarodnem prostoru evropskega in svetovnega sožitja. To je pripeljalo tudi k sodelovanju pri pripravi Pristopne pogodbe ter k pripravi na delovanje ob polnopravnem članstvu ter s tem zlasti še povezano koordinacijo skupnih evropskih zadev. Delovna skupina, ki deluje znotraj zunanjeministrskega sektorja, pripravlja in oblikuje strokovna stališča do vprašanj, obravnavanih v Evropski konvenciji o prihodnosti Evrope, o katere zgodovini še zdaleč ni izrečena zadnja beseda, daje pa tudi podporo slovenskim predstavnikom v omenjenem forumu. Sektor za evropske integracije in ekonomske odnose torej spremlja po zunanjeministrskih posegih razvoj skupne zunanje in varnostne politike v Evropski uniji in skupne evropske varnostne in dejavnosti obrambne politike ali sploh vlogo Evropske unije v svetu - tako med drugim tudi po! kriva področje multilateralnih ekonomskih odnosov: spremlja delovanje Slovenije v mednarodnih ekonomskih organizacijah, pri čemer bodisi koordinira dejavnosti z ministrstvi (OECD) ali pa le z enim od sodelujočih ministrstev (WTO, Svetovna banka, EFTA, CEFTA). Evropa potemtakem ni več daleč od Slovenije, saj si tudi zunanjep9olitični slovenski dejavniki scela prizadevajo, da se uredijo temeljne slovenske zahteve na različnih področjih ob vstopu v Evropsko unijo.

Vladimir Gajšek, gl. in odg. ur. E-revije Luwigana in gl. in odg. ur. E-revije Intel way, penklubovec, slovenski književnik

November 2003

No documents found