arhivska stran
teme

Jožko Čuk: Pogovori o prihodnosti Slovenije - znanost in znanje


1. Lizbonska,Barcelonska in Bolonjska listina ter 6. okvirni program predstavljajo dobro informacijsko dokumentarno osnovo za usmeritve znanosti, razvoja in visokega šolstva v Sloveniji.
Gradiva za današnji pogovor, predvsem gradivo
- UMAR: Dejavnosti raziskovanja in razvoja v Sloveniji ter
- Prispevki dr. Boštjana Žekša, dr. Lucije Čok, dr. Tee Petrin, dr. Staneta Pejovnika, dr. Jasne Fišer, dr. Roberta Blinca, dr. Ivana Rožmana, dr. Ane Kranjc in dr. Franca Vodopivca dokazujejo,
da vemo kakšno je stanje in kje so odkloni do želenih ciljev. Védenje tudi imamo in poznamo strategije za dosego ciljev. Postavlja pa se vprašanje odločnosti in skupne volje.

2. Menim, da je pozitivna novost, da je predsednik vlade g. Anton Rop sprejel izziv vodenja Vladnega sveta za znanost in tehnologijo.

Predstavljam si, da bo ta svet (VSZT) prisluhnil usmeritvam v gradivih in v današnjem pogovoru ter sprejel Akcijski program za uresničitev družbe znanja.

3. Če želimo dohitevati in prehitevati razvite, je ključno vprašanje kompetentnih kadrov, ki jim moramo zagotoviti zanimivo delo v novih konkurenčnih razmerah.

4. Slovenija je izrazito izvozno usmerjena država. Uvozno-izvoznim tokovom se mora prilagoditi tudi akademska sfera. Razmišljanje, odločanje in delovanje moramo prilagoditi potrebam internacionalizacije, ki temelji na podjetništvu, inovacijah in informacijski tehnologiji.
Pospešiti moramo izmenjavo študentov in predavateljev na destinacijah, ki so perspektivne za naše gospodarstvo. Podeseteriti moramo število naših študentov v tujini, na vzhodu in zahodu ter tujih študentov pri nas.

5. Čimprej moramo zaključiti dileme o vlogi slovenskega jezika na univerzi in zagotoviti vertikalne programe predvsem v angleškem jeziku

6. Univerze morajo povečati učinkovitost in uspešnost.
Ni več sprejemljivo, da traja študij tako dolgo in da je diplomatov tako malo.
In bistveno se mora spremeniti odnos do izobraževanja odraslih ter izobraževanja na področju naravoslovja in tehnike.

Jožko Čuk, Predsednik GZS

No documents found