arhivska stran
teme

Franci Feltrin: Razprava na uvodne referate o znanosti in znanju


Svetovni slovenski kongres je civilna družba, ki je bila ustanovljena v dneh slovenskega boja za samostojnost, v juniju 1991. Z uresničitvijo, takrat zastavljenih ciljev, se v sodelovanju s še nekaterimi institucijami, že nekaj let ukvarjamo s tem, da prirejamo strokovna srečanja slovenskih kulturnikov, znanstvenikov, intelektualcev in gospodarstvenikov, ter na tak način tkemo kulturne, znanstvene, gospodarske in nacionalne povezave, ki jih je skozi zadnja desetletja neusmiljeno trgala slovenska komunistična oblast. Prepričani smo, da slovenska znanost, kot znanost nasploh potrebuje nove ideje, zamisli, nove potenciale in trge, brez katerih bi bil znanost sebi namen.

Predlagamo, da slovenske univerze, znanstvene institucije in podjetja pričnejo z izmenjavo sorodnih poklicev s Slovenci izven Slovenije. Saj slovenski znanstveniki in gospodarstveniki nimajo zgolj "izkoriščevalskega" namena, kot to že občutimo na mnogih področjih, tudi v Sloveniji. V njih je še veliko slovenske nacionalne zavesti in želje po sodelovanju. Mnogokrat več kot v nas samih.

Pri SSK smo prepričani, da dokler se slovenska politika, v vseh porah oblasti, ne bo sprijaznila z odprtimi mejami slovenskega kulturnega in znanstvenega sveta, dokler bo iz ne vem kakšnih razlogov iskala, če ima slovenski znanstvenik, strokovnjak, podjetnik, ki živi izven Slovenije, slovenski potni list ali ne, dokler bomo o tem sploh razmišljali, se ne bomo prebili do slovenskega umskega potenciala, ki živi dela, ustvarja in posluje izven Slovenije. Še manj da bi ga pridobili za sodelovanje pri našem vstopu v EZ.

Princip je zelo preprost: znanstveni svet ne pozna nacionalnih meja in s tem povezanih intelektualnih omejitev. Prav tako ne prizna prisile, po kateri bi vsaka znanost, ustvarjanje moralo imeti nacionalno oznako. Pri tem mislim še posebej na vlogo Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ki je prejšnje politično obarvane kriterije zamenjala za ostre teritorialne pogoje, ki so velika ovira v priznavanju kompleksnega znanstvenega sveta, v katerega bi se, v svetovnem merilu, lahko vključevali tudi znanstveniki slovenskega rodu po svetu, ki teh zahtevanih teritorialnih pogojev nimajo. Slovenska akademija znanosti in umetnosti bi morala prva med poklicanimi strmeti, da bi v svoje vrste sprejela čimveč eminentnih znanstvenikov slovenskega rodu po svetu, ki so na področju znanosti dosegli velike uspehe in to ne glede na njihovo državljanstvo, oziroma v kateri deželi so dosegli svoj znanstveni opus.

Naj naštejem samo nekaj imen, ki pa še zdaleč niso edina in ki bi si zaslužila povabilo v to prestižno nacionalno organizacijo: dr. Jožica Paddel Ledinek, prof. dr. Jože Velikonja, dr. Lojze Arko. prof. dr. Anton Mavretič, prof. dr. Zvonko Fazarinc, prof. dr. Hans Ferk, prof. dr. France Rode, prof. dr. Vladimir Kos. prof. dr. Joseph Straus in še vrsto drugih, ki so se v državah, ki živijo in delajo že prejeli velika priznanja.

V vodstvu SSK se bomo še naprej trudili in vztrajali ter organizirali strokovna srečanja v upanju, da bosta slovenska vladajoča politika in znanstvena sfera spoznali, da to počnemo v korist nas vseh, posebno še tistih ki se z znanostjo ukvarjajo ali k njej želijo prispevati tudi svoj delež znanja.

Franci Feltrin, podpredsednik Svetovnega slovenskega kongresa
December 2003

No documents found