arhivska stran
teme

Posvet o javni diplomaciji kot nadaljevanje Pogovorov o prihodnosti Slovenije pri predsedniku republike


V sredo, 14. januarja je bil v prostorih Slovenskega društva za mednarodne odnose v Ljubljani, posvet na temo JAVNA DIPLOMACIJA. Pogovor je sodil v nadaljevanje Pogovorov o prihodnosti Slovenije pri predsedniku republike, kjer so uvodničarji in razpravljavci dodatno osvetlili teme, ki so bile posebej izpostavljene v prvem pogovoru o vlogi Slovenije v svetu. Vprašanje javne diplomacije je bilo v razpravi 13. 10. 2003 večkrat izpostavljeno in poudarjeno.
Uvodničarji na posvetu javna diplomacija so bili dr. Iztok Simoniti, ki je predstavil pomen javne diplomacije za Slovenijo, dr. Jože Kunič, ki je govoril o ciljih delovanja slovenske javne diplomacije, mag. Kristina Plavšak je predstavila načine delovanja slovenske javne diplomacije ter Boris Bergant, ki je govoril o vlogi medijev v slovenski javni diplomaciji.

V Ugotovitvah in priporočilih s prvega pogovora pri predsedniku Republike Slovenije o slovenski prihodnji zunanji politiki je bilo med drugim ugotovljeno naslednje:" V prihodnje bo naraščal pomen zunanje politike kot instrumenta uresničevanja gospodarskih interesov. Gospodarska diplomacija bo ob javni diplomaciji in diplomaciji kriznega upravljanja postala pomembna sestavina delovanja nacionalnih diplomacij..." V omenjenem gradivu, ki ga lahko preberete na omenjeni spletni strani, je priporočeno, da je "treba prihodnje diplomate bolj usposobiti za delo na področju gospodarske in javne diplomacije in diplomacije kriznega upravljanja." Priporočeno je tudi, da je treba "pri prihodnji proračunski politiki države posebno skrb nameniti deležu sredstev za raziskovalno dejavnost na področju mednarodnih odnosov, razvoja doktrine slovenske zunanje politike, javne diplomacije, prognostike mednarodnih usmeritev...." Poleg tega je priporočeno, da "naj bolj kot zdaj postaneta gospodarska in javna diplomacija sestavina uresničevanja zunanje politike države."

V nadaljevanju objavljamo referate nekaterih uvodničarjev na posvetu Javna diplomacija:

Dr.Jožef Kunič, predsednik SDMO - Cilji delovanja slovenske javne diplomacije

Boris Bergant - Mediji in javna diplomacija

Mag. Kristina Plavšak - Načini delovanja slovenske javne diplomacije

Ugotovitve in priporočila, po pogovoru na temo Javna diplomacija