arhivska stran
teme
POGOVORI PRI PREDSEDNIKU REPUBLIKE O PRIHODNOSTI SLOVENIJE

IZZIVI KLIMATSKIH SPREMEMB


Knjiga in posnetek pogovora na DVD ploščkih so dosegljivi v knjižnicah, na tej strani pa je celotna knjiga v PDF formatu

izzivi_klimatskih_spremmeb.pdf

izzivi_klimatskih_spremmeb.pdf